Formularz rekrutacyjny (ankieta osobowa)

Informacje wstępne


W razie pytań lub problemów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt poprzez pocztę elektroniczną (rekrutacja@gwsp.edu.pl) lub telefonicznie (+48 32 349-48-03).


Jeśli nie możesz skorzystać z powyższych form pomocy i masz problem z samodzielnym wypełnieniem formularza, możesz go także wypełnić w Biurze Rekrutacji (np. przy składaniu pozostałych dokumentów), korzystając z pomocy pracownika Biura.


Pamietaj!


Po zarejestrowaniu się w elektronicznej rekrutacji musisz dostarczyć do GWSP następujące dokumenty:
  • - Potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na nr rachunku: 86 1140 1078 0000 2162 4700 1004
  • - Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (oryginał do wglądu)
  • - Kserokopię świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu
  • - 1 zdjęcie (forma dowodowa)
  • - Książeczka wojskowa (jeżeli obowiązuje)
  • - Zaświadczenie lekarskie (dotyczy specjalności Naturoterapia) – po zarejestrowaniu otrzymają Państwo skierowanie na maila wpisanego w formularzu rekrutacyjnym.

Parametry logowania


Błędny adres Email
Błąd! Pole wymagane.
Weryfikacja hasła niepoprawna.

Wybór studiów


Stacjonarne (dzienne)Niestacjonarne (zaoczne)

Proszę wstępnie wybrać kierunek i specjalność studiów (można wskazać dwie specjalności, preferowaną i dodatkową). Ostateczny wybór następuje po pierwszym roku studiów.


Błąd! Wybierz dwie RÓŻNE specjalności lub wybierz tylko jedną.

Dane osobowe


Uprzedza się kandydatów o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za podanie nieprawdziwych danych.


KobietaMężczyzna
Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.

UWAGA! Wybierając poniżej datę urodzenia z kalendarza, w pierwszej kolejności należy ustawić miesiąc i rok, a dopiero na końcu wybrać dzień z tabeli dni w miesiącu. Jeśli przy zmianie miesiąca lub roku nie zostanie na końcu wybrany dzień, nowa data nie zostanie zachowana. Ta sama uwaga dotyczy wszystkich innych dat w formularzu.


Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.

Polskie

Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.

Adres zamieszkania


Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.
Miasto Wieś
Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż zamieszkania)


Kontakt


Błąd! Pole wymagane.

Ukończona szkoła średnia


W nazwie szkoły prosimy zawrzeć: skrót nazwy szkoły lub zespołu szkół, numer szkoły i ewentualnie patrona szkoły, np. III LO im S. Żeromskiego, ZSEU (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych), ZSTiO nr 1 im. W. Korfantego (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących).


Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.
Nowa Stara

Języki obce


Wybierz języki, których chcesz się uczyć w GWSP oraz swój poziom zaawansowania w danym języku (studenci studiów stacjonarnych wybierają dwa języki, studenci niestacjonarni - jeden). Wybór języka obcego nie ma żadnego wpływu na postępowanie kwalifikacyjne.


Błąd! Pole wymagane.
Błąd! Pole wymagane.

Uwaga! W przypadku zbyt małej liczby chętnych na dany język student wybiera inny język spośród dostępnych.


Służba wojskowa (nie dotyczy kobiet)


Uregulowany Nieuregulowany
Błąd! Pole wymagane.

Źródło utrzymania


Podanie w ankiecie osobowej informacji o podstawowym źródle utrzymania ma podstawę prawną w przepisie z art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634 z późn. zm.).


Niepełnosprawność (jeżeli dotyczy)


Tak Nie

Jak do nas trafiłeś?


Skąd dowiedziałeś się o GWSP i oferowanych przez nią kierunkach studiów? Prosimy o wybranie jednej opcji z poniższej listy i ewentualnie uzupełnienie pola ze szczegółami.


Błąd! Pole wymagane.

Uwagi


Jeżeli masz jakieś uwagi do wypełnionego formularza, możesz przekazać je Rekrutacji wpisując je poniżej.


Oświadczenie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji kandydatów na studia licencjackie w Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie.


Zgadzam się.
Zgoda jest wymagana!

Administratorem podanych danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli, ul. Racławicka 23, 41-506 Chorzów.
Adres email do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych: daneosobowe@gwsp.edu.pl.
Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującym prawem.
W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Jeśli nie podejmiesz nauki w GWSP, Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko do zakończenia procesu rekrutacji.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.